Thời Đại Tương Lai / Thẻ: mang xa hoi

Thẻ: mang xa hoi

Facebook đang toan tính thu phí người sử dụng?

Để loại bỏ việc thông tin bị sử dụng cho các chương trình quảng cáo nhắm đến từng đối tượng, người dùng Facebook có thể phải trả tiền. Giám đốc phụ trách hoạt động (COO) Facebook, Sheryl Sandberg, đã nhấn mạnh rằng công ty không bán hoặc chuyển thông tin …

Xem Thêm »