Thời Đại Tương Lai / Thẻ: Nhật Bản

Thẻ: Nhật Bản

Fukushima 7 năm sau thảm họa hạt nhân

Ngày 11/03/2018, là đúng kỷ niệm 7 năm thảm họa hạt nhân Fukushima. Cũng như mọi năm, cả nước Nhật đã dừng mọi hoạt động vào đúng 14h46, tức là đúng thời điểm xảy ra trận động đất ngày 11/03/2011, kéo theo sóng thần và thảm họa hạt nhân. Cũng …

Xem Thêm »