Thời Đại Tương Lai / Thẻ: Trung Quốc

Thẻ: Trung Quốc

Viện chính phủ Trung Quốc ra mắt nền tảng Blockchain

Một cơ quan nghiên cứu do chính phủ Trung Quốc điều hành đã đưa ra một nền tảng BassS(Blockchain-as-a-service) cho việc nhận dạng và theo dõi chuỗi cung ứng. Theo Securities Time, Blockchain Registry Open Platform (BROP), hệ thống được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Công nghệ Blockchain Banknote …

Xem Thêm »